Kavramsal Fizik
ISBN: 9786052827161 2021 Fizik Paul G. Hewitt Editör : Bilal Güneş, Salih Ateş, Ali Eryılmaz
Palme Yayınevi

Bu kitap, diğer genel fizik kitaplarının aksine, kavramsal öğrenmeyi ve yaşam temelli bağlamları benimsemektedir. Okurken eğleneceğiniz, eğlenirken de öğreneceğiniz bir kitabı sizlerin beğenisine sunuyoruz.