Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olma Suçu (Tck 87/4)
ISBN: 9789750236846 2016 Ceza Hukuku Samet Can Olgaç Seçkin Yayıncılık

Kast taksir kombinasyonuna ilişkin suç tipini düzenleyen ve 765 sayılı TCK’nın objektif sorumluluk anlayışına ilişkin düzenlemeleri ilga ederek kusur sorumluluğuna dayanan bir suç tipi olan kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçu(TCK 87/4) uygulamada önem arz etmektedir. Kitabımızda, konuya ilişkin teorik tartışmalar yanında en güncel yargı kararlarına da yer verilerek eser zenginleştirilmiş ve uygulamacıların istifadesine sunulmuştur.