Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri
ISBN: 9789944919678 2018 6. Baskı Karşılaştırmalı Eğitim Murat Özdemir, Ebru Oğuz, Cemalettin İpek, Hasan Basri Memduhoğlu, Kürşad Yılmaz, Mustafa Erdem, Züleyha Ertan Kantos, Aydın Alkan, Oxana Manolova, Ali Erden, Neşe Gür, Abdurrahman İlgan, Çiğdem Apaydın, Ayten Memedova Telci, Murat Taşdan, Fatma Hamarat, Demet Niron Gören, Hilal Erkol, Zeynep Diker, Yıldıray Aydın, İbrahim Okan Erden, Tuncer Fidan, Burcu Toptaş, İnci Öztürk Fidan, Muhammet Mehmet Mazlum, Hale Alibaba Erden, Nuriye Karbulut, Ayşegül Atalay Mazlum Editör : Ali Balcı
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu eser, eğitim sistemleri hakkında, karşılaştırmalı olarak bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Karşılaştırmada amaç; benzerlik ya da ayrılıkları göstermek yanında açıklamak, ikna etmek, bilgilendirmek ve yararlanmaktır. Dolayısıyla bu esere konu edilen ülkelerin eğitim sistemlerinin karşılaştırılması, anlamlı ve önemlidir. Ülke eğitim sistemlerinin karşılaştırmalı incelemesinde amaç ve politika, yapılanma ve işleme-yönetim ya da süreç ölçütleri esas alınmıştır. Kitabın, AB uyum sürecinde Türk Eğitim Sisteminin yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi çalışmalarınıda katkı getirmesi beklenmektedir. Kitapta inceleme konusu edilen 23 ülke şunlardır: Türkiye, A.B.D., Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İrlanda, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Küba, Lüksemburg, Mısır, Özbekistan, Polonya, Rusya, Uganda.