Kamu Politikasına Giriş
ISBN: 9786053447641 2018 İktisat Fatih Demir Gazi Kitabevi

Bu çalışmada daha önce yayınlanan iki makale ve bir kitap bölümünden faydalanılmış. "Kamu Politikası ve Politika Analizi Çalışmalarının Teorik Çerçevesi", "Sanat ve Zanaat olarak Kamu Politikası Analizi" ve "Kamu Politikası Oluşturma Sürecinde Müzakerenin Rolü ve Kamu Politikası Sürecinin Demokratikleştirilmesi" başlığını taşıyan çalışmalar içeriği genişletilerek, yeni bölümler eklenerek ve bazı yerlerde sadeleştirilerek kullanılmış. Bu kitap büyük ölçüde kamu politikaları hakkındaki teorik tartışmaları ele almış. Kitapta yer alan konular, kamu politikalarının gündeme getirme, formülasyon, uygulama ve değerlendirme aşamalarından meydana geldiğini ileri süren klasik "aşamalar" yaklaşımını takip edecek şekilde tasarlanmış. Kitapta öncelikle kamu politikası tanımlanacak ve neden çalışılması gerektiğine değinilmiş. Bu bağlamda kamu politikasının bilimsel bir çaba olması, problem çözmeye dönük olması ve politika tavsiyelerinde bulunmak için kullanılması gibi özellikleri ele alınmış. Politika çevriminin aşamalarıyla birlikte ele alındığı bölümde gündem oluşturmadan başlayarak politikanın formülasyonu, uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili yaklaşımlar ve açıklamalar tartışılmış. Daha sonra kamu politikası analizi konusu sanat ve zanaat boyutlarıyla incelenmiş. Son bölümde ise kamu politikaları ve analizi ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmış.