Kamu Di̇plomasi̇si̇
ISBN: 9786053445210 2017 Kamu Yönetimi Uğur Ünal Gazi Kitabevi

Zbigniew Brzezinski Büyük Satranç Tahtası'nda dünya sistemindeki yeni oyun kuramından söz eder. Artık küreselleşen dünyada fordist üretimden esnek üretime, sanayi toplumundan bilgi toplumuna evrilen bir dönüşüm söz konusu olmaktadır. Bu çok yönlü dönüşüm süreci yönetim olgusunu da doğrudan etkilemektedir. Küresel yapıda özellikle 1990' lardan bu yana yaşanmakta olan bu hızlı değişim sürecinin sonucunda 'Yönetişim' yaklaşımının ağırlığını daha fazla hissettirmeye başladığı anlaşılmaktadır.