Kadınların Eğitime Katılımı: Tarih Ve Modernlik
ISBN: 9786257880442 2020 Eğitim Shanay Quliyeva Kabaoğlu Pegem Akademi Yayıncılık

Toplumlar her zaman gelişmeye devam eder. Onun gelişiminde eğitim lokomotif rolü oynar. Birçok ünlü düşünür, eğitimin gücü ile toplumu değiştirmenin ve geliştirmenin mümkün olduğunu söylemiştir. Bu düşünürlere göre, sadece bireyin değil, aynı zamanda devletin, toplumun ve ülkenin geleceği de genç neslin doğru yetiştirilmesinden, eğitimli olmasından etkilenir. Eğitim, dünyaya gelmiş olan bireylerin olumlu ya da olumsuz kişilik gelişimini etkileyebilir ve insanın gelişimine, kişiliğin şekillenmesine, sosyal çevrenin iyileşmesine yardımcı olur. Kadınların eğitime katılım oranı yüksek olan toplumlarda toplumsal kalkınmanın yüksek, kadınların eğitime katılımı düşük olan toplumlarda ekonomik refah sağlansa da toplumsal kalkınmanın düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Bu sebeple toplumsal haklarını bilen ve bu hakları kullanabilen cinsiyet eşitliğinin sağlandığı toplumların hedeflenmesi gerekmektedir.