Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
İyuk Ve İlgili Mevzuat
ISBN: 9786053006749 2019 İdare Hukuku Bahadır Apaydın, Alphan Dinçkol Adalet Yayınevi

“Türk hukuk sistemi idari yargılamaya ve idari başvuru usullerine ilişkin alanlarda son yıllarda hızlı gelişmelere sahne olmaktadır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin mülgası, Kamu Denetçiliği Kurumunun hukuk sistemimize dahil edilmesi, OHAL işlemlerinin incelenmesine dair kararnameler ve yürürlükteki yasalarda yapılan bir çok değişiklik mevcuttur. Elinizdeki çalışma, idari yargı alanına ilişkin doğrudan ya da dolaylı hükümler içeren yasaların güncel halleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.