Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
İstatistik Ve Olasılığa Giriş II
ISBN: 9786053444336 2016 Fen Bilimleri Nezir Köse Gazi Kitabevi

Sosyal bilimlerde istatistiğin kullanımı karar vericilere daha doğru karar vermelerini sağlayan bilgileri üretmektir. İstatistiki yöntemlere dayalı nicel veri analizleri özellikle işletme ve iktisat alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.