İstati̇sti̇k Ve Olasılığa Gi̇ri̇ş Iı
ISBN: 9786053444336 2016 İstatistik Nezir Köse Gazi Kitabevi

Sosyal bilimlerde istatistiğin kullanımı karar vericilere daha doğru karar vermelerini sağlayan bilgileri üretmektir. İstatistiki yöntemlere dayalı nicel veri analizleri özellikle işletme ve iktisat alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.