İşletmeler İçin Aile Anayasası İşletmeleri Geleceğe Taşıyacak Bir Rehber
ISBN: 9789750265532 2021 1. Baskı Hukuk Hakan Karabacak, Ali Alp Seçkin Yayıncılık

Yazarlar kurumsal yönetim, aile işletmeleri ve aile anayasasına ilişkin engin bilgi ve deneyimlerini bu kitap ile aktarmaktadır, işletmelerin büyük bir bölümünü oluşturan aile işletmelerinin sağlıklı biçimde faaliyet göstermeleri için bir rehber niteliğinde olan bu kitap, aile anayasasını tüm boyutlarıyla ele almakta ve aile ile işletme arasındaki etkileşimlerin nasıl düzenlenmesi gerektiğine cevap vermektedir. Kitap, aile işletmeleri perspektifinden kurumsal yönetimi ve aile işletmeleri sistemini incelemekte, aile işletmelerinin yaşadıkları sorunlara değinmekte ve aile anayasasının bu sorunlara getirebileceği çözümleri ortaya koymaktadır. Aile anayasasını oluşturabilecek başlıkları tespit etmekte ve bu başlıklar altında örnek metinlere yer vermektedir. Açık, anlaşılır ve akıcı bir dille kaleme alınan kitap, girişimciler ve iş insanları için aile işletmelerinin kurumsallaşmasına, etkin ve verimli biçimde faaliyet yürütecekleri bir ortamın oluşturulmasına ve işletmenin hedefleri doğrultusunda güçlü biçimde ilerleyebilmesine önemli ölçüde katkı sağlayacak bilgiler içermektedir.