İşletme Ve Ekonomi Öğrencileri İçin Uygulamalı Matematik / 6. Baskı
ISBN: 9786053447566 2018 Matematik Ayşe Kuruüzüm, Emre İpekçi Çetin Gazi Kitabevi

Ekonomi ve işletme bölümlerini kazanan öğrencilerin, birinci yıl matematiğin temel bir ders olduğunu görmeleri onlar için sürpriz olmakta ve endişelenmektedirler. Ancak ekonomi ve işletme araştırmaları tanımlayıcı seviyenin ötesinde gerçekleştirilmek isteniyorsa, temel matematiksel yöntemleri anlamak için belirli bir yetenek seviyesi gerekmektedir. Öğrencilere matematik tekniklerini ve yöntemlerini etkin bir şekilde kullanmaları için bir matematikçi olmaları gerekmediği konusunda güven verilmelidir. Bu kitap basit anlatımı ile çok sayıda ekonomi ve işletme problemi sunarak öğrencinin problem çözme becerisini ve motivasyonunu arttırmayı amaçlamaktadır. Kitapta öğrencilerin çeşitli matematik yöntemlerin nasıl ve niçin kullanıldığı konusundaki sezgilerini geliştirecek ve somut örneklerle gerçek dünya problemlerinin modellenmesini öğretecek bir tasarım gerçekleştirilmeye çalışılmış. Metin öğrencinin anlayacağı şekilde yazılmış, matematiksel olarak doğru ve öğrenciye ulaşabilen bir kitap olması için büyük çaba harcanmış. Matematiksel teoriden çok problem çözmeye, hesapsal beceriye ve fikirlere odaklanılmış. Kitapta, problem çözme tekniklerini göstermek ve kavramları anlatmak için yaklaşık 500 adet örnek probleme yer verilmiş. Her bölümün sonuna çözülmüş problemler konarak öğrencinin konuyu daha iyi anlaması sağlanmış, ayrıca her bölümün sonunda yer alan ve çözümü öğrenciye bırakılan problemlerle öğrencinin konuya aktif olarak katılması amaçlanmış.