İşitme Kayıplı Çocuklar İçin Aile Eğitimi: 0-3 Yaş
ISBN: 9786257228053 2020 1. Baskı Eğitim Fatih Mehmet Acar, Zerrin Turan, Emel Ertürk Mustul, Osman Çolaklıoğlu, Nagihan Baş Editör : Zerrin Turan
Pegem Akademi Yayıncılık

Günümüz teknolojisi sayesinde ortaya çıkan erken tanı ve cihazlandırma olanakları işitme kayıplı çocukların eğitimini çok erken yaşlara çekerek eğitimin odağını çocuklardan anne-babalara doğru değiştirmiştir. Hayatın ilk 3 yılı çocuk gelişiminin her aşaması için son derecede önemli olup çocuğa bu dönemde sağlanan uyaranların gelişim için değeri artık tartışılmamaktadır. 0-3 yaş aralığında zamanlarının neredeyse tamamını aileleriyle geçiren işitme kayıplı çocukların dil ve diğer alanlardaki gelişimini sağlamak için ailelerin etkileşim becerilerinin desteklenmesi, günlük yaşam ve oyun rutinleri sırasındaki öğrenme fırsatlarını tanıyarak bu fırsatları kullanmaya başlamalarının sağlanması ve ailenin güçlendirilmesi aile eğitimi programlarının başlıca hedefidir. Aile eğitimleri anne-babaların veya çocukla ilgilenen birincil bakıcıların desteklenmesi yoluyla çocuğun gelişimini sağlamaktadır. Elinizdeki kitap hayatın bu çok özel yıllarında aileler ve işitme kayıplı çocuklarıyla çalışan veya çalışmayı planlayan eğitimciler için bir kaynak kitap olması amacı ile yazılmıştır.