Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
İş Yargılaması Usul Hukuku
ISBN: 9789750241802 2017 İş Hukuku H. Argun Bozkurt Seçkin Yayıncılık

İş Yargılaması Usul Hukuku adlı kitabın Yargıtay'ın 7, 9, 10, 21 ve 22. Hukuk Dairelerinin ve Yargıtay HGK'nun iş davalarına ait içtihatlarından oluşması kitabı özel ve önemli kılmaktadır. Torba yasalarla getirilen değişiklikler nedeniyle takip edilemez h