İş Davaları Dizisi: Yedinci Kitap İşçi Ücreti Ve Ödenmemesinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar
ISBN: 9789750250606 2018 1. Baskı İş Hukuku Kazım Yücel Dönmez Seçkin Yayıncılık

Bir dava açarken belki şerhlerden ve monografilerden 'ne' sorusuna cevap bulabilirsiniz ama 'nasıl' sorusunu cevaplayamazsınız. İş Davaları Dizisi tam da bu sorunu çözmeyi hedefliyor, size hem 'ne' hem de 'nasıl' sorusunun cevabını vermek istiyor. Dava sürecinde sadece bilgiyi verip bir kenara çekilmiyor, sürecin her aşamasında sizin yanınızda, adeta özel asistanınız gibi. Dizi 7 kitaptan oluşuyor. Ama şimdilik. Dizinin bu kitabında; ücret, işçi için emeğinin karşılığı, işveren için de en önemli gider kalemlerinden ve iş hukukunun ana konularından birisini oluşturmaktadır. İş Kanunları ile diğer kanunlar ücretin konusu, çeşitleri, türleri, miktarı, ödenme yeri ve şekli, ödenme zamanı, ödenme süresi, ücrete ilişkin zamanaşımı ve faiz gibi konularda oldukça ayrıntılı hükümlerle donatılmıştır. Eksik kalan hususlar da mahkeme kararları ile tamamlanmaktadır. Ancak kanun hükümleri ve mahkeme kararları çok sık değişikliğe uğramasına rağmen iktisadi ve toplumsal hayatın hızı uygulamada işçi ve işveren arasında her gün yeni sorunlar doğurmaktadır. Ücrete ilişkin uyuşmazlıklar mahkemeleri adeta işgal etmiş durumdadır. Ücretin hiç ödenmemesi, eksik ödenmesi ya da süresinde ödenmemesi gibi durumlar, geçinmesi için emeğinden başka bir şeyi olmayan işçinin kendisi ve ailesi yönünden hayati önem taşımakta, iş barışını birinci derecede olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışma ile iş hukuku uygulayıcılarına ücret konusunda iş mevzuatı, yargı kararları, öğretide yer alan görüşler ve deneyimler ışığında yol gösterilmektedir