İnsan Performansının Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi
ISBN: 9786257045735 2020 Spor Gazi Kitabevi

Antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri, eğitim programlarının performans hedeflerine ulaşmasını sağlamak için sporcularını düzenli olarak test etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin de bazı ya da bütün testlere aktif olarak hem test yapan hem de test edilen kişi olarak katılmaları gerekmektedir. Öğrenciler bu şekilde testleri daha iyi anlayacaklar, yorumlayacaklar ve yetişeceklerdir. Test yapmadan, sporcunun var olan durumunu test etmeden, gelişmelerini kontrol etmeden verimli bir antrenman programı yapmak ve uygulamak mümkün değildir. Bu nedenle bu kitap spor bilimleri öğrencileri, beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve sporla uğraşanlar için ders kitabı ve el kitabı olarak hazırlanmış. Kitapta her test ayrı sayfalarda, sade açıklamaları, resim ve norm tabloları bölümler halinde spor branşlarını, çocukları, yetişkinleri, yaşlıları vs. kapsayacak şekilde verilmiş.