Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
İnsan Hakları El Kitabı
ISBN: 9789750240379 2016 İnsan Hakları Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Yrd. Doç. Dr. Rifat Murat Önok Seçkin Yayıncılık

İnsan hakları, ülkemizde ve dünyada gitgide daha fazla önem verilen ve ilgi duyulan bir konu haline gelmiştir. İletişim olanaklarının artarak gelişmesi ve ülkeler arası geçişlerin giderek kolaylaşması insan haklarını küreselleştirmekte ve adeta "dünya vatandaşlığına" bir adım daha yaklaştırmaktadır. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun kabulü de, neredeyse bütün hukuki uyuşmazlıkların insan hakları perspektifinden ayrıca değerlendirilmesini gerektirmektedir. İnsan haklarına verilen anlam ve önemin tartışmalı toplumsal ve siyasi konularda ortak akla, nesnel ve bilimsel ölçütlere dayandırılması gerekir. Bu noktada "İnsan Hakları El Kitabı" gerek teorik yönüyle, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarından verdiği örnekler ile önemli bir işlev görmektedir.