Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
İnşaat Sözleşmeleri Ve Sözleşmenin Müteahhitten Kaynaklanan Sebeple Sona Ermesi
ISBN: 9789750210358 2009 Kamu İhale Hukuku Mehmet Karaca Seçkin Yayıncılık

Kitabımızda Kamu İhalelerine tabi inşaat sözleşmelerinin müteahhitten kaynaklanan sebeplerle sona ermesi halleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi Hükümlerine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunla dayanılarak çıkarılan Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre açıklanmış ve her konuya ilişkin Yüksek Mahkeme Kararlarına da aynı sayfada metin içinde ya da dipnot atıfları şeklinde yer verilmiştir. Özel hüküm niteliğinde olan Kamu İhale Mevzuatı hükümlerinin anlaşılmasının kolaylaştırılması ve Kamu İhale Mevzuatında boşluklar bulunması durumunda Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanmasının zorunlu olması sebebiyle konumuzu ilgilendirdiği ölüde Borçlar Kanunu'nun eser sözleşmesine ilişkin özel hükümleriyle genel hükümlerine de temas edilmiştir.