İnovasyon Ve Teknoloji Yönetimi
ISBN: 9786053275725 2018 1. Baskı Girişimcilik Akif Emiroğlu Ekin Yayınevi

"İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi" adlı bu kitap üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde "Yenilik Yönetimi ve Teknoloji Transferi", Mühendislik Fakültelerinde ise "Teknoloji" adı altında okutulmakta olan dersler için hazırlanmış.