İngilizce - Türkçe Garantili Gramer - English - Turkish Guaranted Grammar
ISBN: 9786258494860 2021 Yabancı Dil Eğitimi Doctorand Sibel Sebiktekin, Assist. Prof. Dr. Hasan Sebuktekin Gazi Kitabevi

Bugüne dek eğer, çok istediğiniz ve gayretle çabaladığınız halde, yine de başaramadıysanız, bu kitapla birlikte bu konuda neden bir türlü muvaffak olamadığınızın ve ne denli çetin zorluklarla karşılaştığınızın da ayırdına kolayca varacaksınız. Almanca bilenler içinde ayrıca, bazı kısımlarda, İngiliz dilinin Almanca karşılıkları da verildiği için, burada yanlış öğrenme ve uygun olmayan sözcüğü seçme olasılığı da böylece ortadan kaldırılmıştır.