İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi
ISBN: 9786258044973 2022 1. Baskı Eğitim Bilimleri Gülçin Güven, Özgül Polat, Hüseyin Koç, Eli̇f Yılmaz, Burak Tomak, Sümeyye Öcal Dörterler, Fatma Merve Şimşek, Gülden Taner, Ufuk Ataş, Gözde Balıkçı, Burcu Ünal, Ayşegül Liman Kaban, Gökçe Kurt, Hatice Özata, Özge Erduran Tekin Editör : Burak Tomak
Pegem Akademi Yayıncılık

Dünyadaki teknolojik, kültürel, askeri, eğitim ve sağlık gibi birçok alandaki gelişmeleri yakından takip edebilmek adına ülkemizin yabancı dil yetkinliğinin artması son derece önemlidir. Bu da okullarımızdaki “yabancı dil eğitiminin kalitesi” ile doğrudan alakalıdır. Bundan dolayıdır ki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yabancı dil eğitimine verilen önem artırılmış ve yabancı dil eğitimi 2. sınıftan itibaren programa yerleştirilmiştir. Bundan dolayı, gerek ilkokul kademesinde (2., 3., ve 4. sınıflar) gerekse ortaöğretim kademesinde (5., 6., 7. ve 8. sınıflar) yabancı dil eğitimi resmi müfredatta mevcut olup, bu kademelerde eğitim alan öğrencilerimizin kaliteli bir dil eğitimi almaları sağlanmaktadır. İlköğretim kademesindeki öğrenciler yaşlarından ve gelişimsel süreçlerinden dolayı diğer kademedeki öğrencilerden (özellikle lise ve üniversite) ayrılır ve bundan dolayıdır ki bu öğrencilere farklı bir yabancı dil eğitim süreci uygulanmalıdır. Bütün bunları göz önüne aldığımızda kitabımızda öncelikle çocukların öğrenme özellikleri ve bunların ışığında yapılması gereken yabancı dil öğretim yöntemleri, anadil ve ikinci dil edinim süreçlerindeki çocukların özellikleri, yabancı dil öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem ve teknikler, dört ayrı dil becerisinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma) çocuklara nasıl öğretilebileceği ve bunların değerlendirmeleri, çocukların kelime ve dilbilgisi öğrenimlerinin nasıl yapılması gerektiği ve değerlendirmeleri, teknolojinin çocuklara dil öğretiminde nasıl kullanılması gerektiği, çocuklara dil öğretiminde hazırlanabilecek dijital materyaller, çocuklara yabancı dil öğretiminde dikkat edilmesi gereken sınıf yönetimi uygulamaları, çocuklardaki yabancı dil öğrenimi kaygısı ve son olarak da farklı ülkelerdeki yabancı dil uygulamaları alanında uzman hoca ve akademisyenler tarafından ivedilikle kaleme alınmış ve bu bilgiler okuyucuya sunulmuştur. Kitapta, sadece teorik bilgiler değil aynı zamanda pratik uygulamalara yer veren etkinlik örnekleri ve teorinin pratikte de en başarılı şekilde nasıl uygulanacağına dair örneklerine yer verilmiştir. Kitabımız ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde aktif olarak görev yapan öğretmenlerin yanı sıra üniversitelerde “İngilizce Öğretmenliği” bölümünde okuyan “Teaching English to Young Learners” (Genç Öğrencilere İngilizce Öğretimi) dersi alan öğretmen adayları ve “Sınıf Öğretmenliği” bölümünde olup “İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi” dersi alan öğretmen adaylarına ayrıca çok faydalı olacaktır. Bunların yanı sıra, yabancı dil öğretim sürecindeki çocuklara yardımcı olmak isteyen aile bireyleri ve çocuk eğitimine gönül veren ve ilgi duyan herkes de bu kitabı son derece faydalı bulacaktır.