İlköğretime Hazırlık Ve İlköğretim Programları
ISBN: 9786053644217 2013 2. Baskı Okul Öncesi Saide Özbey, Barış Çaycı, Berrin Dinç, Emre Ünal, Gözde İnal, Gülhan Güven, Neslihan Bay, Özlem Şimşek Editör : Fatma Alisinanoğlu
Pegem Akademi Yayıncılık

İlkokula başlama, çocuğun yaşamındaki önemli dönüm noktalarından biridir. çocukta şaşkınlık, hayal kırıklığı, endişe gibi duygular yaşanabilir. Yeni deneyimleri içeren ilkokula başlama sürecinde uyum çok önemlidir. Uyum sağlanabilmesi için çocuğun belli bir düzeyde zihinsel, sosyal ve duygusal olgunluğa erişmiş olması gerektirmektedir. çünkü ilkokulda çocuk için uyulması gereken yeni kurallar, yerine getirilmesi gereken yeni görevler bulunmaktadır. üstelik çocuk birçok farklı özelliği içeren yeni bir sosyal çevreye de uyum sağlanmalıdır. Bu uyumu gerçekleştirmek için hazırbulunuşluğu destekleyen, çocukların erken dönemlerde deneyimlerini besleyen, nitelikli erken eğitim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada aileye ve okul öncesi öğretmenlerine oldukça fazla görev düşmektedir. Kitap okul öncesi eğitim lisans programında yer alan"İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları" dersinin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Ancak sadece okul öncesi öğretmen adaylarının değil, okul öncesi öğretmenlerinin, sınıf öğretmenlerinin, ailelerin, konuyla ilgili çalışmalar yapan herkesin yararlanması umulmaktadır.