İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk
ISBN: 9786058011410 2019 1. Baskı Eğitim Salih Çepni, Rengin Zembat, Alev Önder, Hayati Akyol, Hatice Kumcağız, Perihan Dinç Artut, H. Elif Dağlıoğlu, Süleyman Çelenk, Şükran Dilidüzgün, Elvan İnce Aka, Tüncay Tutuk, ahmet bedel, Mehmet Yılmaz, Yücel Öksüz, Elif Ünal Bozcan, Hülya Yıldızlı, Yılmaz Mutlu, Mesut Özonur, Tansel Yazıcıoğlu, Özge Cengiz, Züleyha Yuvacı, Gülşen İlçi Küsmüş, Hilal Yılmaz, Başak Eser, Dilek Yıldırım Bilgen, Seyhan Paydar, Esra Töre, Bahar Doğan Kahtalı, Gülşah Gençer, Ebru Ergül, Halil Taş, Hakan Ulum, Ogün Çakır, Deniz Kaya, Pınar Ural Keleş, Sinem Berber, Ayhan Çinici, Süleyman Çifçi, Elçin Ayaz, Nevin Güner Yıldız, Sinan Olkun, Eren Zorlu, Elif Güven Demir, Şerife Genç, Şule Polat, Könül Abaslı, Mehmet İsmail Solmaz, Ferhat Karakaya, Ahmet Burak Ercan, Erva Taşcı, Halil Kamışlı Editör : Sinan Olkun, Mehmet Engin Deniz, Mehmet Toran, Mehmet Hayri Sarı, Halil Kamışlı
Pegem Akademi Yayıncılık

Çocuğun yalnızca akademik yönüyle değil aynı zamanda sosyal, duygusal, sanatsal, sağlık ve sportif yönüyle de geliştirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda çocuğun bir şeyler öğrenmesi kadar, birtakım alışkanlıklar kazanması, müzik ve sanatla uğraşması, sosyalleşmesi, akranları ve ebeveynleri ile oynayabilmesi, iletişim kurabilmesi, kendi isteklerinin, hayallerinin peşinden koşabilmesi ona sağlanan eğitim ortamı ile doğrudan ilgilidir. Çocuğun, kendi yaşantıları yoluyla deneyim kazanabildiği, bilgi ve becerilerini geliştirebildiği, sağlıklı ve sürdürülebilir öğrenme ortamlarının oluşturulması biz eğitimcilerin en önemli görevleri arasındadır. Çocuğun esenliği açısından elzem olan böyle ortamların düşünülebilmesi, tasarlanabilmesi ve nihayetinde hayata geçirilebilmesi çok sistemli bir bilgi birikimini gerekli kılmaktadır. İlköğretim Çalışmaları: Bütünsel Açıdan Çocuk kitabı özellikle okul öncesi eğitimden ilköğretime tüm boyutları ile çocuğun esenliğini eğitim perspektifiyle değerlendiren bir araştırma kitabıdır. Elinizdeki bu kitabın, Türkiye’de özellikle eğitim alanında çok yaygın olmayan araştırma kitapları bağlamında değerlendirildiğinde hem sorun tespiti, hem de çözüm önerilerini bilimsel bir bakış açısıyla ortaya koyabilmesi açısından eğitim araştırmalarına da önemli katkılar sunması beklenmektedir. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden araştırmacıların katkı sunduğu İlköğretim Çalışmaları: Bütünsel Açıdan Çocuk kitabı; çocuk, öğretmen, öğretim yöntemleri, eğitim ortamlarını vb. konuları farklı boyutlardan ele alan nicel, nitel, karma desen ve derleme araştırmalardan oluşmaktadır. Ayrıca kitapta yer alan tüm araştırmalar hakem değerlendirmesinden geçerek bilimsel açıdan yayımlanması uygun bulunan araştırmalardan oluşmaktadır. Bu bağlamda hem kitabın hem de kitapta yer alan araştırmaların eğitbilime önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir.