İlk Ve Ortaokullarda Türkçe Öğretimi
ISBN: 9786051703275 2020 Türkçe Eğitimi Fatma Susar Kırmızı Anı Yayıncılık

Türkçe öğretimi alanında; öğretmen, öğrenci ya da kurumlar bazında çeşitli sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Bu sorunlar alana ilişkin kongrelerde, konferanslarda, makalelerde vb. dile getirilmektedir. Ancak son yıllarda çeşitli nedenlerden dolayı ülkemize yönelmiş olan uluslararası göç dalgası Türkçe öğretiminde yaşanan sorunlara yeni bir boyut daha eklenmesine neden olmuştur. Çok farklı yaş gruplarından gelen, farklı eğitim düzeylerinde olan bu insanlara Türkçe'nin nasıl ve ne kadar öğretileceği gibi sorular yanıt beklemektedir. Her ne kadar bu durumun geçici bir süreç olduğu düşünülse de Türkçeye ve Türkçenin öğretimine uzun vadede -olumlu ya da olumsuz- etkiler yapabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu kitapta, göçle gelen ya da ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin dil eğitiminde karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin önerilere belli ölçüde de olsa yer verilmiştir. Konunun kapsamına yönelik olarak geniş çaplı araştırmaların yapılması ve Türkçenin sağlam yapısının durumdan etkilenmemesi noktasında MEB ve Üniversitelerin işbirliği içinde adımlar atması temenni edilmektedir.