İlerici Armonisine Giriş
ISBN: 9786051701400 2017 Güzel Sanatlar Gökhan Özdemir Editör : Editör: Gökhan Yıldız
Anı Yayıncılık

Türk müziğinde yer alan komalı sesler, çokseslilik uygulamaları için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle komalı sesler ile çokseslilik denemeleri henüz akademik bir zemine oturtulamamıştır. Bu sorunu aşabilmek için, komalı sesleri en yakın tam seslere yuvarlayarak oluşturulan makam dizileri kullanılmaktadır.