İktisadi ve İdari Bilimler İçin İstatistik
ISBN: 9789750243578 2017 İstatistik Ziya Gökalp Göktolga Seçkin Yayıncılık

Gördüğü yoğun ilgi sonucu gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 3. baskısını yapan kitap, İİBF'lerdeki "İstatistik I - II", "Temel İstatistik" ve "İstatistiğe Giriş" derslerinin müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Kitap, uzun yıllar bu konuda ders veren yazarın verdiği derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca akademisyenlerden gelen istek üzerine kitabın yeni baskısına "parametrik olmayan hipotez testleri" ve "endeksler" konuları da eklenmiştir. Kitapta, konuların daha iyi anlaşılabilmesi için konu anlatımının hemen arkasın-dan örnek çözümlere yer verilmiş, ayrıca her ünitenin sonuna üniteyle ilgili soru ve çözümlere de yer verilerek hem konuların hem de ünitenin daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. Eserde, çözümüyle birlikte verilen 200'den fazla örnek ve sorular, İktisadi ve İdari Bilimler öğrencilerine yönelik olması için iktisat, işletme ve idari sahalardan seçilmiştir. Ayrıca bu kitapla, elle çözümü yapılan bir çok örneğin SPSS 22 ve MINITAB 17 istatistik paket programlarında da çözümü yapılarak hem temel istatistik dersi alan öğrencilerin paket programlarla kolayca nasıl çözüm yapacağını göstermek, hem de paket programlar dersi alan öğrencilerin yaptıkları çözümlerin temelini anlamalarını sağlamak amaçlanmıştır. Eser, lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlandıysa da, istatistik ile ilgile-nen ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir.