İktisadi, Mali Ve Finansal Konulara Teorik Bakış Açıları
ISBN: 9786257530262 2021 Muhasebe Editör : Dr. Şahin Karabulut
Gazi Kitabevi

Ekonomi bilimi de tıpkı diğer bilim dallarında olduğu gibi kendi içinde belirli kural, kurum ve normlara göre hareket etmektedir. Bu sistem içinde yaşanan dönemsel sapmalar sistemin işleyişi açısından sorun oluşturmazken içsel ya da dışsal gelişimeler sonucunda ortaya çıkan sapmaların süreklilik arz etmesi ve güncel ihtiyaçlara iktisat biliminin cevap verememeye başlaması toplumsal hayat üzerinde büyük bir sorun yaşanmasına neden olacaktır. Bu nedenle iktisat, sürekli olarak gelişen ve değişen dinamik bir yapıya sahiptir. İktisat alanında yaşanan değişmelerin bilimsel olarak sürekli incelenmesinin sürece olumlu katkı yapacağı açıktır. Bu nedenle bu kitapta iktisadi, mali ve finansal konular bu alanlarda çalışan bilim insanları tarafından araştırma konusu edinilmiştir. KARAHAN, kur geçişkenliğinin çok önemli olduğu Türkiye Ekonomisinde söz konusu sürecin dinamiklerini kapsamlı bir çerçevede ortaya koymuştur. BAYRAK, ARI ve KAYRAN, Mikro düzlemde firmalar için makro düzlem de ise ülkeler için azami derecede önemli olan kur riskinin yönetimi ve ölçülmesine yönelik yöntemleri incelemiştir. TİMUR ve DEMİRCİ, yeni nesil yatırım ve tasarruf aracı olan kripto paraları araştırma konusu edinmiştir. 10 yıllık dönemde uluslararası yazında ve Merkez Bankası çalışmalarında yer edinen para politikası ve gelir eşitsizliği konusu GÜNEY tarafından ele alınmıştır. ATASEVER, bir ülkenin gerçek gelir ve iş potansiyelini ortaya koymasını engelleyen kayıt dışı ekonomi konusunu tartışmıştır. AKBULUT BEKAR, dış ticaret dengesi ve dış ticaret haddi arasındaki ilişkiyi teorik olarak J eğrisi özelinde incelemiştir.