İflasın Ertelenmesi Ve Kayyımlık
ISBN: 9789750235467 2016 2. Baskı İcra ve İflas Hukuku Efrail Aydemir Seçkin Yayıncılık

Özelliği itibariyle iflasın ertelemesi davasında ve uygulanmasında, değişik sorunlarla karşılaşılmaktadır. Erteleme başvurusundan, uygulamanın sonuna kadar olan süreçteki prosedür ve uyuşmazlıkların esasına ilişkin hususlara somut örnekleriyle birlikte bu kitabın genişletilmiş baskısında yer verilmiş bulunmaktadır.