İdari Yargılama Usulü Kanunu İle İlgili Danıştay Dairelerinin Seçme Usul Kararları
ISBN: 9789750264511 2021 1. Baskı İdare Hukuku İbrahim Pınar Seçkin Yayıncılık

Birer içtihat niteliğinde olan Danıştay idari ve vergi dava daireleri ile Kurulların İdari Yargılama Usulü Kanununa ilişkin seçme kararlarının kısaltılarak derlendiği bu Kitap Danıştay'ın sürekli yayınlarından olan Danıştay Dergileri esas alınarak hazırlanmıştır. Kitapta kararlara ilgili madde bazında yer verilirken, kimi kararlara ilgileri sebebiyle birden çok maddede yer verilmiştir.