İdari Para Cezaları
ISBN: 9789750270659 2021 1. Baskı İdari Yargılama Hukuku Osman Ceylan Seçkin Yayıncılık

"İdari Yargının Görev Alanına Giren İdari Para Cezaları" adlı bu yapıtımız 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile yapılan değişiklikler sonrası muhtelif Kanunlarda belirlenen "idari para cezalarının" hukuki denetimin hangi yargı merciince yapılması gerektiğini irdelemek amacıyla hazırlanmıştır. Öğreti ve uygulamadaki görüşler, Danıştay ve Yargıtay'ın güncel içtihatları çerçevesinde incelenmiştir. Kitapta yapılan teorik açıklamalar yargı kararlarıyla zenginleştirilerek soyut bilgilerin somut olaya uygulanmasının rahat anlaşılması, kitap sonunda örnek dava dilekçeleri ile zengin bir bilgi içeriği sunulmaya çalışılmıştır.