İcra Ve İflas Kanunu
ISBN: 9789750262999 2020 14. Baskı İcra ve İflas Hukuku Mutlu Dinç, Çilem Bahadır Seçkin Yayıncılık

LİBRA Mevzuat serimizin 5. Kitabı olan İcra ve İflas Kanunu, klasik bir derlemede yer alan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ötesinde; • Madde Metni İçinde Atıf Yapılan Kanunların İlgili Maddelerine, • Maddelerle ilgili çıkmış İçtihadı Birleştirme Kararlarına, • Zengin bir kavram dizinine içeriğinde yer vermektedir. Kitapta, ayrıca okuyucularımızın LİBRA Mevzuat Dizisinin diğer kitaplarından alışık olduğu tasarım öğeleri korunarak, kitabın pratik ve rahat bir şekilde kullanılabilmesi de amaçlanmıştır. Okuyucularımız için temel başvuru kaynağı olacağını düşündüğümüz bu kitapla, her yıl yenilenerek en doğru ve güncel içeriği sizlere düzenli olarak sunmayı hedeflemekteyiz. Kitapta aşağıdaki mevzuata yer verilmiştir; • icra ve İflas Kanunu • İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname • İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği • Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yönetmelik • Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği • Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi • İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ • İcra ve İflas Harçları