İcra Uygulamasında İhtiyati Haciz
ISBN: 9789750243608 2017 1. Baskı İcra ve İflas Hukuku Filiz Berberoğlu Yenipınar Seçkin Yayıncılık

Bu çalışma, uygulama ve örneklerden oluşmaktadır. Usul ve yargılama ile ilgili pratikte çok kolaylık sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. "İhtiyati Haciz Usul ve Uygulama" kitabına ek olarak, icra safahatı ve uygulamadan örneklerle özellikle genç hukukçulara çok faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu eserde; İhtiyati haciz nedir? İhtiyati haciz nasıl talep edilir? İhtiyati hacze nasıl itiraz edilir? İhtiyati haciz yasa yolu nedir? İhtiyati haciz nasıl uygulanır? İcra aşamasında hangi işlemler yapılır? Sorularına cevaplar aranmıştır. Eserde, okuyucuya faydalı olacağı düşünülen ihtiyati hacizin yargılama ve icra aşaması ile ilgili en son ve yeni tarihli Yüksek Yargı Kararları incelenmiştir.