Huyname
ISSN: 9789750813559 2008 Şiir Murat Üstübal Yapı Kredi Yayınları

Özellikle Ücra dergisinde şair Bülent Keçeli ile birlikte ortaya koyduğu poetik tavırla dikkat çeken Murat Üstübal’ın şiir serüvenini okurun da iyi algılayabileceği bir toplam, bir ilk kitap Huyname.Murat Üstübal, anlam’la yaralı ilişkisini, sert bir sesle dize’ye getirirken dili bozuyor, özel bir sözlük inşa ediyor. Öğrenilmiş dilin kurallarını, geçerliliğini iptal etmeye soyunan, “dilin ters kurgusu” olarak da adlandırılabilecek dil içi bir karşı-tavırla, sözcükleri bölüp parçalayıp yeniden kuruyor. Huyname lime lime olmuş sözcüklerle kurulan, huyu suyu kestirilmez bir şiir.