Hukukun Yaygınlaştırılmasına Notlar  -I-
ISBN: 9786258092721 2022 1. Baskı Genel Hukuk Muharrem Balcı Adalet Yayınevi

Öğrencilik yıllarımda tanıştığım ve hukukçu kimliğimin oluşmasında büyük katkıları olan Muharrem Balcı, ömrünün önemli bir kısmını inandığı hukuk anlayışı istikametinde hukukçuların yetişmesine ve hukukun yaygınlaştırılmasına adamış idealist bir hukuk insanıdır. Balcı, başta 28 Şubat döneminde olmak üzere her dönemde ülkemizde yaşanan hukuksuzluklara ve zulümlere karşı durarak örnek bir hukuk mücadelesi vermiştir. Elimizdeki bu eser de bu uzun soluklu ve kararlı çaba ve mücadelenin bir semeresidir. Bu mücadeleci ve eğitimci kişiliğinin yanında hukuk alanında birçok kitap ve makale de kaleme almış olan Muharrem Balcı, beş bölümden oluşan bu kitabında hukukun özünü oluşturan, hukuk bilincinin ve kavrayışının oluşumunda adeta anahtar öneme sahip kavram ve konuları ele almıştır. Yazar kitapta, Kavramsal Analiz: Hak – Adalet – Özgürlük- Meşruiyet, Hukuk Mantığı, Her Türlü “Son” İçin Gerekli “Hukuk Formasyonu”, Hukuk Mesleği ve Misyon - Vizyon Tartışmalarında Tarihi Gerçeklikten Gelecek Tasavvuruna Süreç İşçiliği, Hukukçu Kardeşlerime Hatırlatmalar, başlıkları ile ele aldığı kavram ve konuları pozitif hukuk ve İslam hukukunun bakış açısıyla karşılaştırmalı olarak irdelemiştir. Benzer kavramlar ve konular daha önce başka birçok yazar tarafından ele alınmıştır. Ancak bu kitabı benzerlerinden farklı kılan, konu ve kavramların hem pozitif hukuk hem İslam hukuku bakış açısıyla karşılaştırmalı olarak ele alınmış olması ve en önemlisi de yazarın hukukun yaygınlaştırılmasına adamış olduğu ömrünün kırk yılında elde ettiği derin tecrübe ve birikimini her konu ve kavrama yansıtmış olmasıdır. Bu nedenle kitabın okuyucuların hukuk formasyonunun gelişimine ve hukukun yaygınlaştırılmasına büyük katkı sağlayacağına olan inancım tamdır.