Hukuk Yargılamasında Süreler
ISBN: 9789750274947 2022 3. Baskı Medeni Usul Hukuku Yasin Köse Seçkin Yayıncılık

Bu kitapta Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun sadece "süreler" hakkındaki hükümleri bir arada toplanmıştır. Kitap ile uygulamada aktif rol alan hâkim ve avukat meslektaşların sürelerle ilgili ihtiyaçlarına cevap verebilecek güvenilir bir kaynak oluşturmak amaçlanmıştır. Okurun bilgiye kolay ulaşması için her süre ile ilgili özel değerlendirme yapılmış, özellik arz eden noktalara değinilmiş ve önemli hususlar güncel içtihatlarla desteklenmiştir. Kitap okurları için zamanın çok kıymetli olduğu dikkate alınarak, mümkün oldukça öz bilgiler verilmiş ve içtihatlara boğmaktan kaçınılmıştır. Bu kitap, makul sürede yargılanma hakkına katkı sağlayacak güvenilir bir eser olma gayesindedir.