Hukuk Devletinin Dijital Çağdaki Görünümü (Riskler, Önlemler Ve Bir Öneri Olarak Robot Yargıçlar)
ISBN: 9789750288678 2023 1. Baskı Anayasa Hukuku Yasin Aydoğdu Seçkin Yayıncılık

Tarihsel olarak geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan hukuk devleti üzerine şimdiye kadar farklı dillerde kütüphaneler dolusu eserler kaleme alınmıştır. Yine de günümüzde bu konu güncelliğini yitirmemekte, hatta yaşanan gelişmelerle konunun anlam ve önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır. Çünkü "adalet" tarihin her döneminde insanlar için en önemli konulardan biri olmuştur. Nitekim günümüzde yaşanan gelişmelerle insan hayatı dönüşmekte ve bu dönüşüm içerisinde adalete duyulan ihtiyaç her geçen gün daha fazla artmaktadır. Milyarlarca kullanıcının aynı anda bulunabildiği internet ağı başta olmak üzere, dijital mecralarda ortaya çıkan zararların etkisi, bireysel ve kamusal olarak gerçek hayattakilerden daha etkili olabilmektedir. Sınırları her geçen gün daha fazla genişleyen dijital mecraların kullanıcı sayısındaki artışa bağlı olarak ortaya çıkan ihtilafların sayısı da artmaktadır. Teknik tespiti ve yargılaması daha zor olan bu ihtilaflar karşısında adaletten taviz verilmemesi gerekmektedir. Bu durum günümüzde hukuk devletine duyulan ihtiyacı daha fazla arttırmaktadır. Dijital çağda hukuk devletinin artan misyonu ve dijital imkânlarla hukuk devletini güçlendirmeye yönelik tavsiyelere yer verilen bu eserde, hukuk devletinin dijital çağdaki görünümü kapsamında, riskler ve yeni imkânlar üzerinden açıklamalar yer almaktadır. Dijital araçların kullanıcısı konumundaki bireyler, her alanda olduğu gibi dijital platformlarda da devlet tarafından korunmak zorundadır. Başka bir anlatımla, devletler en temel misyon olarak, bireyin hak ve özgürlüklerine yönelik her türlü tehlikeyi dijital mecralarda da bertaraf etmek zorundadır. Çünkü günümüzde artık dijital mecralarda bireyi koruyamayan ve kamu düzenini sağlayamayan devletlerin, hukuk devleti olamayacağı tartışmasından ziyade, meşruiyetlerini devam ettirip ettiremeyecekleri şüpheli hale gelmiştir Dijital Çağda Hukuk Devletinin Görünümü başlıklı bu çalışmada, kamu otoritelerinin yeni nesil görev ve sorumluluklarına yer verilmekle beraber, aynı zamanda dijital araçların kullanımına yönelik öneriler de sunulmuştur. Yeni nesil insan hakları kategorisinde değerlendirilen dijital çağın araçlarına erişim hakkı ve yargılamalarda bir devrim olarak görülen robot yargıç uygulamaları, çalışmada detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu açıklamalar dışında, dijital çağın temel araçlarından internet, yapay zekâ, blokzincir teknolojisi, büyük veri, mobil uygulamalar ve sosyal medya platformlarına dair detaylı bilgilere de yer verilmiştir.