Hukuk Başlangıcı
ISBN: 9789750281068 2022 1. Baskı Hukuka Giriş Gülden Şişman, Şenel Sarsıkoğlu, Nibal Fatma Savrun Seçkin Yayıncılık

Hukuk Başlangıcı isimli bu çalışma, yazarların Hukuka Giriş, Hukukun Temel Kavramları, Genel Hukuk Bilgisi ve Temel Hukuk gibi isimlerle lisans ve ön lisans düzeylerinde verdikleri derslerde edindikleri bilgi ve birikimin sonucunda bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Bu bakımdan Hukuk Fakültesi dışında Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İletişim Fakültesi ile Meslek Yüksekokullarındaki başlangıç düzeyinde hukuk derslerine kaynak olmaya uygun bir eserdir. Kitapta yer alan konuların açık ve anlaşılabilir bir dille aktarılmasını sağlamak için mümkün olduğunca ayrıntı ve yorumlardan kaçınılmıştır. Bununla birlikte bölümlerde önemli görülen tanım ve bilgilere "kutu" içerisinde dikkat çekilmiştir. Ayrıca her bölümün sonunda "Bölüm Özeti" ve "Bölüm Soruları" verilmek suretiyle konuların pekiştirilmesi istenmiştir. Hukuk alanında yayınlanan genel eserlerden faydalanılarak okuyucuların hukuka dair temel kavram ve konulara kolayca ulaşması amaçlanmıştır. Böylece temel bilgilerin sunulduğu bu öz eserin, öğrencilerimizin hukuk mantığının oluşmasında ve ülkemizde hukukun yaygınlaştırılmasında faydalı olması umulmaktadır.