Hükmün Açıklanmasının Geri̇ Bırakılması
ISBN: 9789750228933 2014 1. Baskı Ceza Muhakemesi Hukuku Ersan Şen, Mert Mavi̇ş Seçkin Yayıncılık

HAGB, hapis cezasının ertelenmesinden, kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara dönüştürülmesinden ve para cezasından farklıdır. HAGB bir tür uzlaşma gibi gözükse de, elbette HAGB'de mağdurun rızası, şikayetten feragati veya vazgeçmesi aranmaz. Çok eleştirilse de, yargılama sırasında şartları tam manası ile incelenip tespit edilmediği ileri sürülse de, hatta kimisine göre suçu artıran bir müessese olduğu düşünülse de HAGB, deyim yerinde ise sanığa altın tepside sunulan bir nimettir. Hakkında ceza davası açılan insanlar suç islediklerini kabul etmezler. Bu yönde genel bir eğilim vardır. Bu sebeple, gerçekten suç islediğine inanmayan ve konuyu hak arama hürriyeti kapsamında kanun yoluna taşımak isteyen sanıklar yönünden HAGB'nin yararlı olmadığı düşünülebilir. Ancak sanığın suçu islediğine dair aleyhte delillerin olduğu ve yargılamanın mahkumiyet ile biteceği netleşen bir dava ile ilgili ceza, mahkumiyet ve sabıka kaydından HAGB ile kurtulmak mümkün olabilecektir. HAGB'nin suç islemek isteyenleri cesaretlendirdiği, cezanın caydırıcılığını ve ödeticiliğini engellediği ileri sürülebilir. HAGB ile cezanın fonksiyonlarının uyumlu olduğu söylenemez. Ancak HAGB'nin bir beraat kararı olmadığını, denetim süresinde kasti suç isleyen sanık hakkında verilen HAGB kararının ortadan kaldırılacağını, denetim süresinde dava zamanaşımı islemediği için yargılamaya devam edilip mahkumiyet hükmünün ilan edileceğini, bu özelliği ile HAGB'nin kurtuluş yolu olmakla birlikte, sanığın bes yıl süre ile denetimde kalmasını sağladığını gözardı etmemek gerekir. Netice itibariyle; HAGB'nin Türk Hukuku ile uyumlu olmadığı, nev'i şahsına münhasır özelliklerinin ceza yargılamasında önemli sorunlara yol açtığı, bu sebeple kaldırılıp yerine yeni bir müessese de önerilmeksizin, "cezanın ertelenmesi" müessesinin güçlendirilmesi gerektiği ileri sürüldüğü gibi, bunun aksine HAGB'nin güçlendirilmesi ve HAGB kapsamına giren hapis cezası süresinin bes, en azından üç yıla çıkarılmasının isabetli olacağını savunanlar da bulunmaktadır.