Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
ISBN: 9789750217364 2012 1. Baskı Ceza Hukuku Enver Kumbasar Seçkin Yayıncılık

Ceza adalet sisteminin geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygın biçimde uygulamaya koyduğu hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, alınan olumlu sonuçlar nedeniyle ülkemiz hukukunda da yerini almıştır. Kurumun, uzlaşma kurumunun aksine görülen yaygın uygulaması, konuluş amacı bakımından tuttuğunu göstermekle birlikte, kurum üzerindeki yoğun tartışma ve eleştirileri önleyememiştir. Bu çalışma, bu önemli kurumun ortaya çıkışı ve tarihi gelişimi ile birlikte karşılaştırmalı hukuktaki yeri, hukuki niteliği, benzer kurumlar karşısındaki durumu, dayandığı diğer ceza ve ceza muhakemesi kurumları ile bağlantısı, uygulama koşulları ve sonuçları, bütün hukuki düzenlemeler ışığında, öğreti ve uygulamadaki tartışmalarla birlikte, kavramsal düzeyde ve karşılaştırmalı yöntemle yapılmış kapsamlı bir incelemeyi içermektedir.