Hikayelerle Sosyal Bilgiler Öğretimi
ISBN: 9786053641759 2014 3. Baskı Sosyal Bilgiler Hamza Akengin, Selçuk Beşir Demir Pegem Akademi Yayıncılık

Bireyin hayattaki başarısı bakımından çok önemli yere sahip olan sosyal bilgiler dersi çoğu zaman ezbere dayanan, sıkıcı bir ders olarak nitelendirilmektedir. Bazen de içerdiği konular, kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ile böyle bir hale büründürüldüğü anlaşılmaktadır. Sosyal bilgiler dersini bu ön yargılardan kurtarmak ve vatandaşlık eğitiminde üstlendiği misyona uygun olarak yeniden şekillendirmek üzere bilim dünyasının 'etkili bir sosyal bilgiler öğretiminin nasıl olması gerektiği ' arayışı içinde olduğu bilinmektedir. 'Hikayelerle Sosyal Bilgiler öğretimi ' etkili sosyal bilgiler öğretiminin geliştirilmesi çabasına yeni bir tuğla ekleme arzusu sonucu ortaya çıkmıştır. Hikayelerle Sosyal Bilgiler öğretimi 'Edebiyat Temelli Sosyal Bilgiler öğretimi ' yaklaşımına uygun olarak sosyal bilgiler öğretimi sürecinde en etkili edebi ürünlerden olan hikayelerin taşıması gereken özelliklere vurgu yaparken 'teknik ' bir yapıya sahipken, öğrenme-öğretme sürecinde örnek olarak verilen hikayeler ve bunların sosyal bilgilerde kazandırılacak becerilerle ilişkilendirilmesi bakımından edebi bir niteliğe sahip olduğu düşünülmektedir. Bu eser sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programında yer alan 'Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemesi ' dersi ve 'çocuk Edebiyatı ' ile ilgili dersler için kaynak eser niteliğindedir. Ayrıca 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler öğretim Programı 'nda yer alan kazanım, beceri ve değerlerin öğrencilere kazandırılması surecinde sosyal bilgiler öğretmenleri için rehber niteliğindedir.