Herkes İçin İş Sağlığı Ve Güvenliği Rehberi: İş Kazası, Risk Değerlendirme, İş Güvenliğinde Belgelendirme ve Uygulama Örnekler
ISBN: 9789750233388 2015 İş Hukuku Dr. Resul Kurt Seçkin Yayıncılık

Yazar; İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında çalışmalar yapmıştır. SGK’da başmüfettiş, başkan danışmanı ve BAÜ ve MÜ’de de öğretim görevlisi olarak görev yapan, halen birçok ulusal ve uluslararası şirkete danışmanlık yapmaktadır. Yazar, konu hakkındaki uzmanlığı nedeni ile yazılı ve görsel medyada görüşlerine sıklıkla yer verilmekte ve 2 ulusal gazetede köşe yazarlığı yapmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını ele aldığı kitabında 6645, 6462, 6495 ve 6552 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikleri de işleyerek tamamen yenilenmiş 3. baskısını okuyucuların beğenisine sunmuştur. 6331 sayılı Kanun, ülkemizdeki önemli bir boşluğu doldurmuş ancak, gerek kanunun yeni olması gerekse ilgili yönetmelik ve genelgelerin daha sonra yayınlanması nedeni ile birçok konuda denetleyicilerin ve uygulayıcıların tereddüt ettiği konular oluşmuştur. Bu kitapta; konular sade bir dille tek tek açıklanmış, uygulamada karşılaşılabilecek konulara mümkün olduğunca yer verilmiş ve İş Sağlığı ve Güvenliğinde kullanılabilecek belgelere ve uygulama örnekleri ile İSG profesyonellerine ve işletme sahiplerine rehberlik yapılmıştır. Kitabın bir başka önemli özelliği ise İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, 2015 Haziran ayına kadar yayınlanan önemli yönetmeliklere ve iş güvenliğine ilişkin diğer mevzuata yer verilmesidir. Bu çalışma; başta İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, İSG Eğitmenleri ve diğer İSG profesyonelleri olmak üzere SM, SMMM, YMM, İnsan Kaynakları (Personel) Çalışan ve Yöneticilerine, İşletme Müdürlerine, Fabrika Müdürlerine, Mimar ve Mühendislere, Avukatlara, Sendikacılara, Öğrencilere, Şirket Sahiplerine, Kamu kuruluşları ile özel sektörde görev yapan denetim elemanlarına hitap etmekte olup, bir başucu kaynağı olacak şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca, aşağıda yer alan soruların cevaplarını ve daha fazlasını bu kitapta bulabilirsiniz. • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşçi ve İşveren Yükümlülükleri Nelerdir? • İş Kazalarında Şirketleri Hangi Tehlikeler Bekliyor? • İş Kazalarında Çalışanların Hakları Nelerdir? • İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşçi ve İşverenler Nelere Dikkat Etmeli? • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitimler Nasıl Olmalı? • İşletmeler Risk Değerlendirmesini Nasıl Yapmalıdır? • Çalışan Temsilcisi Atanmasında Nelere Dikkat Edilmelidir? • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Nasıl Kurulur? Kimlerden Oluşur? • Hangi İşletme/Kuruluşlar İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştıracak? • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İdari Para Cezaları ve İtiraz Yolları Nedir? • İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir? • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?