Hayat Boyu Öğrenme
ISBN: 9786256357075 2022 1. Baskı Eğitim Bilimleri Nurhayat Çelebi, Dilşat Peker Ünal, Esin Ergün, Menekşe Eskici, Mahmut Polatcan, Nuray Yılmaz Sert, Gülenaz Selçuk, Erkan Hasan Atalmış, Gülşah Taşçı, Remzi Yıldırım, Hatice Tezer Asan, Göktuğhan Yılmaz, Acar Can Demirkıran, Tolga Turan Vuranok Editör : Nurhayat Çelebi , Gülenaz Selçuk
Pegem Akademi Yayıncılık

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl, hızlı bir dijitalleşme ve değişimlerin yaşandığı bir arayışlar çağıdır. Bugün, bireylerin örgün eğitim kurumlarında aldıkları eğitimin yeterliliği konusu eğitimciler ve sektörde çalışanlar tarafından tartışılmaktadır. Bireylerin, yeteneklerini geliştirmek ve yaşamlarını daha kaliteli sürdürmeleri için yoğun bir çaba harcamaları gerekmektedir. 2000 yılında Avrupa Birliği’nin Hayat Boyu Öğrenme Memorandumu’nda; “herkes için yeni beceriler, insan kaynaklarına daha fazla yatırım, öğretme ve öğrenmede yenilik, öğrenmeye değer verilmesi, rehberlik ve danışmanlığın yeniden değerlendirilmesi, öğrenmenin eve daha yakın hale getirilmesi” yer almaktadır. Diğer yandan UNESCO da, 21. yüzyıl becerilerine ilişkin hayat boyu öğrenmenin en önemli anahtarı olarak “bilme, pratik kazanma, birlikte yaşamayı ve var olmayı öğrenme” şeklinde belirtmiştir. Bu nedenle, toplumdaki bireylerin öğrenme pratiklerinin hayat boyu süren bir etkinlik olarak görülmesi gerekmektedir. Bu kitapta hayat boyu öğrenme süreci farklı disiplin alanlarına göre yaklaşımları okuyucularla paylaşmaktadır. Kitabın hayat boyu öğrenme alanında çalışan öğrenci, öğretmen, yönetici ve akademisyenlere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.