Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Hayat Bilgisi Öğretimi Ve Öğretmen El Kitabı
ISBN: 9786054282036 2013 Eğitim Bilimleri Mustafa Bektaş, Hakan Dündar, Mehmet Barış Horzum, Ergün Öztürk, Gülin Karabağ, Sezgin İnal Editör : Editör: Selahiddin Öğülmüş
Pegem Akademi Yayıncılık

Okul, çocuğu hayata hazırlar ama çocuğun hayatının da belli bir bölümü okulda geçer. Bu nedenledir ki 'hayata hazırlanmak ' ile 'hayatı yaşamak ' arasındaki sınırın nerede başladığını veya bittiğini ayırt etmek kolay değildir. Hayat ile hayata hazırlanma sürecinin bu denli iç içe geçmiş olması, hayata hazırlanma yönteminin de zorunlu olarak hayatın gerçekleriyle örtüşmesini gerektirmektedir. Hayat Bilgisi dersi ise çocuğu hayata hazırlama notasında temel yaşam becerileri ve kişisel nitelikleri kazandırmayı merkeze alan bir derstir. Hayat Bilgisi öğretim Programı çocuğun hazırlanması sürecinde aileyi ve okulu, toplum ve doğa öğrenme alanları içerisinde, dediğim ve sürekliliği de göz önüne alarak vurgulanmaktadır. Hayat Bilgisi programında vurgulanan noktalar göz önünde bulundurularak hazırlanan bu kitapta teori ve uygulama bir arada sunulmaktadır. Bu nedenle de kitap, öğretmen adayları ve öğretmenler için bir el kitabı niteliğindedir. Bu kitapta Hayat Bilgisi dersi öğretim programını yapısını bu derslerde kullanabilecek etkili strateji, yöntem ve teknikleri, dersin planlamasını, derslerde kullanabilecek materyalleri, ders kitaplarını ve özelliklerini, çoklu zeka uygulamalarını, ölçme değerlendirme uygulamalarının programı kazandırmayı amaçladığı temel becerilere ve kişisel niteliklere göre hazırlanan uygulama örneklerini bulabilirsiniz.