Hareketli Yer Kabuğu:
Depremler Ve Türkiye
ISBN: 9786052415313 2020 1. Baskı Eğitim Bilimleri Mustafa Cin Pegem Akademi Yayıncılık

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi, geride bıraktığı hasarlar nedeniyle Türkiye’nin jeolojik kaderini bir kez daha hatırlatmıştı. Hâlbuki 1939 yılında oluşan Erzincan Depremi, Marmara Depreminden daha fazla can kaybına yol açmıştı. 1939 yılından itibaren Türkiye topraklarında çok sayıda deprem meydana gelmiş ise de bu durum 1999 yılına kadar pek ciddiye alınmamıştı. Marmara Depreminin vermiş olduğu mesaj açıktı: “Önleminizi alın, bundan sonra da geleceğim.” Nitekim bu tarihten sonra da Van, Bingöl, Elazığ ve Muğla illeri başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çok sayıda yıkıcı depremler meydana gelmiştir. Depremin nerede olacağının büyük ölçüde bilinmesine rağmen ne zaman ve kaç büyüklüğünde olacağı bilinememektedir. Bu nedenle, ülkemizin deprem gerçeğini her zaman ciddiye almak ve depremin meydana getireceği potansiyel zararlara karşı önlem almak bir zorunluluktur. Deprem zararlarını azaltmak için ülkedeki tüm kurum ve kuruluşların yanında bireylerin de depreme karşı önceden hazırlık yapması gerekmektedir. Bu kitap, bireylerin deprem hakkındaki eğitim düzeylerini artırmak ve nihayetinde de deprem zararlarının azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta; doğal afetler, depremin oluşum mekânizması, depremin yıkıcı etkileri, depremlerin genel özellikleri, Dünya’nın ve Türkiye’nin depremselliği ve depremden korunma yolları görsellerle desteklenerek açıklanmış