Hareket Eğitimi
ISBN: 9786052415450 2019 1. Baskı Spor Sinan Ayan, Aynur Yılmaz, Mehmet Ulaş, Baybars Recep Eynur, Aytül Eynur, Murat Ergin, Emrah Aslan, Rüstem Orhan, Hakan Yapıcı, Uğur Altay Memiş Editör : Sinan Ayan
Pegem Akademi Yayıncılık

Sağlıklı doğan her insan hareket edebilme yetisine sahiptir. Hareket gelişimi insanda doğumdan önce başlayarak, doğum sonrasında da değişik dönemlerde değişik özellikler göstererek devam etmektedir. Zamanla hareket dağarcığı gelişen çocuk, daha karmaşık hareket becerileri sergilemeye başlayabilir. Bu durum hayatı boyunca kendisine lazım olabilecek yetileri geliştirinceye kadar devam edecektir. Bu sebeple; öğretmenler, aileler ve antrenörlere yararlı olacağını düşündüğümüz bu kitap, hareket eğitimi becerilerini kazandırmak amacıyla; planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında aileleri, beden eğitimi öğretmenlerini, antrenörleri, rekreasyon liderlerini, okul öncesi öğretmenlerini, sınıf öğretmenlerini ve ilgili paydaşları desteklemek için hazırlanmıştır.