Hans Dernschwam'ın "İstanbul Ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü" İle Evliya Çelebi'nin "Viyana Notları"Nda İmgeler Ve Önyargılar
ISBN: 9786257315104 2020 Filoloji Dr. Gülru Bayraktar Gazi Kitabevi

Bu çalışma 1494-1568 yılları arası Almanya'da yaşamış olan Hans Dernschwam ve 1611-1683 yılları arası yaşamış olan Evliya Çelebi'nin seyahatnamelerinde kullandıkları "imge ve önyargıları" ortaya çıkarmayı amaçlar. Her iki seyyah kendi zevk ve meraklarını gidermek için seyahat etmiş, gezdikleri yerlerde gördükleri, duydukları ve yaşadıklarını öznel bakış açılarıyla gezi günlüklerine kaydetmişlerdir.