Halkla İlişkiler Ve İlişki Yönetimi
ISBN: 9786054993062 2014 İletişim Hatun Boztepe Taşkıran Der Yayınları

İlişki yönetimi; halkla ilişkilerin, kurumlar ile hedef kitleleri arasında karşılıklı yarar, anlayış, uzlaşı, iyi niyet, güven ve hoşgörü esasına dayanan ilişkilerin strateji temelinde oluşturulması ve sürdürülmesi çabalarını kapsayan bir disiplin olarak tanımlanmasına yönelik literatürde ortaya çıkan fikir birliğini yansıtması açısından önem taşımaktadır. Günümüzde halkla ilişkiler uygulamalarının başarısının elde edilen medya yansıması ile ölçüldüğü iletişim odaklı yaklaşımından uzaklaşarak, kurumlar ile hedef kitleleri arasındaki ilişkilerin kalitesine yaptığı etki ve katkılar doğrultusunda değerlendirildiği ilişki odaklı bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir. Halkla ilişkiler uygulamalarının ancak bu şekilde hak ettiği değere ulaşması ve kurumlara en üst düzeyde katkı sağlaması mümkün olabilmektedir. Kurumların ilişki halinde bulunması zorunlu hedef kitlelerine yönelik bilgilerin paylaşıldığı çalışmada, monolojik ve diyalojik halkla ilişkiler yaklaşımlarına yer verilmekte; sistem teorisi, karşılıklı bağımlılık teorisi ve sosyal değişim teorisi aracılığıyla ilişki yönetiminin kuramsal çerçevesi çizilmektedir. Hedef kitleleriyle gerçekleştirecekleri ilişki yönetimi uygulamalarında kurumların kullanmaları gereken stratejilerin yer aldığı kitapta; olumlu ilişkilerin çıktılarına, kurum ile hedef kitle ilişkisini etkileyen faktörlere, ilişkilerin kalite ve etkisinin ölçümlenmesine yönelik bilgiler de paylaşılmaktadır. Geleneksel kitle iletişim araçları ile yeni iletişim ortamlarının ilişki yönetimi süreçlerinde kurumlar tarafından ne şekilde kullanılabileceğinin ortaya konduğu çalışmada, online ilişki yönetimi konusu da irdelenmektedir. Halkla ilişkiler uygulamalarının kurumlara en üst düzeyde katkıyı sağlayabilmesi için hedef kitlelerle olumlu ve uzun süreli ilişkiler tesis edilmeli, sürdürülmeli ve bu ilişkiler korunmalıdır. Kurumların hedef kitleleriyle olan ilişkilerini ne şekilde yönetmesi gerektiğine yönelik önerileri kapsayan çalışma; halkla ilişkiler alanında çalışan araştırmacıların yanı sıra, birbirinden farklı ilişki gereksinimlerine sahip kurum içi ve kurum dışı hedef kitlelerle olumlu ve uzun süreli ilişkiler tesis etmek ve geliştirmek amacını taşıyan halkla ilişkiler uygulayıcıları için de rehber niteliği taşımaktadır.