Halka Açık Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin, Halka Arzı, Kotasyonu Ve Sermaye Artırımı İşlemlerinden Doğan Görevleri Ve Sorumlulukları
ISBN: 9786257088336 2020 1. Baskı Şirketler Hukuku Berk Olçum Bilgin Adalet Yayınevi

Çalışmamıza konu olan, Halka Açık Anonim Şirketler, borsa ve sermaye piyasalarının, vazgeçilmez bir unsuru olarak ticari hayatta yerlerini almaktadır. Yönetim kurulu ise, şirketin karar mekanizması olmasından mütevellit büyük arz etmektedir.