Haksız Rekabet Ve Rekabet Yasağı
ISBN: 9789750258527 2020 1. Baskı Ticaret Hukuku İbrahi̇m Hamdi̇ Yasaman Seçkin Yayıncılık

Kitabın ilk bölümünde "Haksız Rekabet Hukukunun Amacı ve Kapsamı" ile "6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Haksız Rekabet ile İlgili Getirdiği Yenilikler" isimli iki adet makale bulunmaktadır. Kitabın ikinci kısmında ise, haksız rekabet ile alakalı olarak hazırlanan iki adet mütalaa mevcuttur. Kitabın üçüncü ve son bölümünde ise 16 tanesi haksız rekabet, 7 tanesi rekabet yasağı sözleşmesi ile alakalı olmak üzere İstanbul Mahkemelerince talep edilen toplam 23 adet bilirkişi raporu eklenmiştir. Bilirkişi raporları ve mütalaalar ilgili oldukları konular uyarınca anahtar kelimelere göre kategorize edilmiş ve kullanım kolaylığı olması amacıyla mütalaaların ve bilirkişi raporlarının başında özet yapılmıştır.