Haksız Kullanma Tazminatı (Ecrimisil)
ISBN: 9789750267802 2021 1. Baskı Medeni Hukuk Burak Ak Seçkin Yayıncılık

Öğretide ve uygulamada haksız işgal tazminatı ve ecrimisil olarak da adlandırılan haksız kullanma tazminatı, gerek ülkemizde gerek Avrupa'da oldukça sık kullanılan bir hukuki kurumdur. Köyden kente göç sebebiyle boş kalan araziler, kamulaştırmasız el atma sebebiyle meydana gelen taşınmaz işgalleri, ortak taşınmazların mirasçılar tarafından paylaşılamaması haksız kullanma tazminatının ülkemizde sık kullanılan bir hukuk kurumu olmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle haksız kullanma tazminatı, gündelik hayattaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin sürekli olarak değişmesine rağmen yüz yılları aşkın bir süredir kendisine ihtiyaç duyulan bir hukuk kurumu olarak varlığını devam ettirmektedir. Halen günümüzde bir yıl içerisinde yüzlerce belki de binlerce ecrimisil davası açılmaktadır. Bu eser, yazarın Ankara Üniversitesi Sosyal Bilim Enstitüsü bünyesinde tamamlamış olduğu yüksek lisans tezi temel alınarak hazırlanmıştır. Eser ufak değişiklikler dışında yazarın yüksek lisans tezi olarak sunmuş olduğu metne sadık kalınarak güncellenmiş ve mevcut haline getirilmiştir. Eserde haksız kullanma tazminatının (ecrimisilin) tanımı, hukuki niteliği, hukuki dayanağı, benzer hukuk kurumları ile arasındaki ilişkileri, tarihsel gelişimi gibi birçok farklı konu ele alınmaktadır. Tüm bu yönleri ile akademik açıdan oldukça detaylı ve kapsamlı bir kaynak olan eser, okuyucuya daha yararlı olması amacıyla konuya ilişkin en güncel yargı kararları eklenerek daha kapsamlı bir hale getirilmiştir. Bu sayede esere, hukuk uygulayıcıları için bir başvuru kitabı olma özelliği kazandırılmıştır. Kitapta yer alan güncel yargı kararları, son iki yıl içerisinde çıkan yüksek yargı kararları arasından ecrimisil konusundaki önemleri dikkate alınarak özenle seçilmiştir. Eserde yer alan yargı kararlarının yalnızca karar metinlerinin verilmesi ile yetinilmemiştir. Kararlar yazar tarafından teker teker incelenerek özellikle hukuk uygulayıcıları için yol gösterici nitelikte olan değerlendirmelere yer verilmiştir.