Haczedilmezlik Ve Benzer Müesseseler
ISBN: 9789750210112 2009 1. Baskı İcra ve İflas Hukuku Yavuz Balkan Seçkin Yayıncılık

Genel Olarak Haczedilmezlik ve Benzer Müesseseler / Haczedilmezlik / Mevzuatımızda Düzenlenen Haciz Engelleri / Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler / Haczedilmezlik Hakkından Feragatin Mümkün Olup Olmadığı / Haczedilmezlik İtirazı ve İhalenin Feshi / Haczedilmezlik Benzeri Müesseseler